Over ons

– Geschiedenis

– Landen

– Grondbeginselen

– Onze visie

 

Geschiedenis

In 2006 werd de eerste abortus pil omkering uitgevoerd door Dr Matthew P. Harrison. Sindsdien zijn er meer dan 300 baby’s gered – meer dan 200 baby’s zijn geboren, en meer dan 100 baby’s zijn onderweg.

 

AbortusPilStopper is gelieerd aan AbortionPillReversal.com (APR) in Amerika.

 

Nederland

Al in 2015 begon initiatiefneemster Salome van der Wende van AbortusInformatie.nl te lobbyen om de AbortusPilStopper (Abortion Pill Reversal) naar Nederland te brengen. Na een initiële aankondiging 17.7.17 volgde de website 18.8.2017. Wij zijn verheugd dat door samenwerking met het Nederlands ArtsenVerbond vrouwen vanaf heden kunnen bellen met de hotline, wanneer zij de inname van de eerste abortuspil betreuren.

 

Onze visie voor samenwerking met anderen staat hieronder beschreven, alsmede op de pagina ‘Zorgverlener’ – Samenwerking.

 

Internationaal

Op dit moment werkt APR met medische dienstverleners in Australie, Canada, Engeland, Ierland, Mexico, Nederland, Nieuw Zeeland, Nigeria, Slovakie, Spanje, Ukraine en Zuid Afrika.

Vrouwen hebben progesteron ontvangen volgens het AbortusPilStopper protocol voor abortuspillen, in de volgende landen: Australie, Canada, Colombia, Engeland, Kenya, Indie, Italie, Spanje, Polen, Uganda, Zuid Afrika, en Zweden.

 

Grondbeginselen

  1. Het is verstandig en gepast om het recht van vrouwen, die ervoor kiezen om een medicinale abortus terug te draaien, te respecteren.
  2. Een vrouw mag nooit gedwongen worden om aan een abortus te beginnen of daarmee door te gaan.
  3. Mensen zijn waardevol en moeten in elke fase van hun ontwikkeling beschermd worden.
  4. Het terugdraaien van een door mifepriston opgewekte abortus ligt binnen de aanvaardbare medische praktijk.
  5. Progesteron kan de effecten van mifepriston terugdraaien en wordt al meer dan 40 jaar op veilige wijze gebruikt bij zwangerschappen.

 

Onze visie

Onze visie is de totstandkoming van een AbortusPilStopper protocol dat op alle spoedeisende afdelingen in het gehele land wordt gebruikt, en een wetsvoorstel wordt ingediend waarbij artsen/abortusklinieken die de abortuspil voorschrijven, verplicht worden hun clienten te informeren over dit alternatief om de werking van de abortuspil ongedaan te maken (AbortusPilStopper). Immers, artsen zijn er voor genezing en verzachting van lijden, niet om patienten te doden, en de nog-niet-geborenen zijn ook patienten met recht op zorg.

 

Een ander belangrijk punt van aandacht is de zorgplicht van medici. Een arts die deze zorg niet kan of wil geven, in verband met “gewetensbezwaren”, heeft echter wel de plicht zijn of haar client door te sturen naar een ander die die zorg wel wil geven.

 

Daarnaast willen wij bereiken dat elke vrouw die mogelijk gebruik zal maken van de abortuspil, bewust wordt gemaakt van de mogelijkheid tot omkering, en dat het omkeerprotocol AbortusPilStopper een deel van de standaard zorg wordt in de dagelijks medische praktijk.

 

Verder streven wij ernaar een landelijk netwerk van artsen op te zetten dat de optie tot terugdraaien aanbiedt, alsmede een netwerk van steunpunten voor de vrouwen.

 

Zie ook onze pagina ‘Zorgverlener’ – Samenwerking

 

Jaarverslag

Jaarverslag van oprichter is hier te lezen.