Is het veilig?

Juridisch?

 

Informatie over de vervolgstudies die gedaan zijn omtrent AbortusPilStopper (APS) / AbortusPilRemmer (APR).

In het engels genaamd Abortion Pill Reversal (APR), en soms ook spijtpil genoemd.

 

Het een en ander is al te lezen op de link: https://www.abortuspilstop.nl/informatie/zorgverlener/

 

Onderaan de uitslag van een juridische zaak tegen een arts die abortuspil omkeringen doet.

 

Inleiding

 

Een aantal studies omtrent het gebruik van AbortusPilStpper (Abortion Pill Reversal) is de revue gepasseerd.

 

Zie vooral (c) nieuwe studie van 2018 ‘an observational case series of 754 patients’, en onze uitleg over de Creinin studie om Abortion Pill Reversal in een kwaad daglicht te stellen.

 

 

Studie APR zou zijn gestopt ivm bloeden????

 

Er was een studie van Creinin omtrent Abortion Pill Reversal (APR) die voortijds gestaakt zou zijn omdat de vouwen zoveel zouden bloeden.

 

Zoals eerder aangegeven:

 

“Data can be sculpted to fit a preferred theory. Studies can work towards a goal.”

 

Bloedverlies bij de abortuspil is een bekend risico.

 

Achtergrond studie Creinin

 

Beknopt

De studie werd bekostigd door de fabrikant van de abortuspil, DANCO Laboratories.

Mitchell D. Creinin, MD, is een aborteur en is bezoldigd consultant voor DANCO Laboratories, de fabrikant van mifepristone, het eerste chemische abortusmedicijn.

Hij is de hoofd auteur en de hoofdonderzoeker in de studie en was voorheen betrokken bij klinische proeven met de RU-486 abortuspil bij Magee-Women’s Hospital dept, of OB/GYN Pittsburg, PA.

Dr Creinin erkende in een studie dat hij ‘consultant is bij DANCO Laboratories’.

Creinin ontvangt een honorarium van DANCO.

 

Creinin is mede oprichter van het Genootschap voor Family Planning – zijn missie is het ondersteunen van abortusonderzoek, gefinancierd door de Packard Foundation, een grote investeerder in DANCO.

Auteur Laura Dalton staat vermeld als “Chief Medical Officer” bij Planned Parenthood Mar Monte’s raad van bestuur.

Auteur Rachel Stewart, MD is verbonden aan FPA Women’s Health, die abortussen uitvoert.

De studie werd gesponsord door de Universiteit van Californa-Davis en het Genootschap voor Family Planning, beide met sterke banden met abortus. 

De sponsor van Creinin’s studie wordt bekostigd door Packard Foundation, een van DANCO’s belangrijke financiële investeerders.

 

Een ongemakkelijke waarheid

 

Dr Mitchell Creinin – studie beëindigd ergens rond augustus/september 2019

 

De stopgezette proef met de AbortusPilStopper onderstreept de gevaren van de abortuspil zelf.

 

In plaats van dat men zich richtte op het feit dát de abortuspil gevaarlijk is, probeerde men het publiek te misleiden door het te laten geloven dat behandeling met de APR gevaarlijk is voor vrouwen.

 

De studie van Dr Creinin liet zien dat tijdens een eerste vervolgbezoek bij 80% van de vrouwen die geprobeerd hadden de abortuspil met progesteron terug te draaien, er een merkbare hartslag van de foetus werd vastgesteld.

 

Voortzetting  van de studie zou hebben bewezen hoe gevaarlijk de abortuspil is. Lang voordat deze studie werd gepubliceerd, was het een welbekend feit dat de abortuspil ernstige overmatige bloeding kan veroorzaken. Deze studie doet niets anders dan bewijzen dat er ernstige risico’s zijn bij gebruik van de abortuspil.

 

Ongeveer 1000 baby’s zijn gered door de protocollen rond APR. Die houden in het toedienen van doses progesteron om de effecten van de eerste abortuspil mifepristone tegen te gaan. De eerste APR baby is nu 13 jaar oud (2007). Dit sterkt vrouwen die voelen dat ze een vergissing hebben begaan. De abortusindustrie is niet bereid om toe te geven dat sommige vrouwen spijt hebben van hun abortus en weerhoudt vrouwen informatie over de ontwikkeling van hun baby én over APR.

 

Als behandeling met progesteron geen “junk science” is als het gaat om IVF behandelingen, stopzetten van een miskraam bij een beginnende bloeding, bij gebruik van supplementen tijdens of na de menopauze of bij verstoring van bepaalde menstruatie cycli, waarom is daar wel sprake van als het gaat om gebruik van APR dat probeert kinderen te redden van een medicinale abortus, onder het voorwendsel dat APR gebruik niet wetenschappelijk is ondersteund? Het stopzetten van deze studie heeft minder van doen met wetenschap maar meer met het verlangen abortus te verdedigen.

 

De abortuspil is een proces in twee stappen: mifepristone is een progesteron blocker.

Misoprostol, dat men een paar dagen later inneemt, zorgt voor het samentrekken van de baarmoeder en voltooit de chemische abortus door ervoor te zorgen dat de moeder haar dode baby uitdrijft.

 

Het chemische mifepristone blokkeert de effecten van progesteron, het natuurlijke hormoon in de baarmoeder van een zwangere vrouw en nodig voor goede verdere groei van haar zwangerschap. Door het progesteron te blokkeren, veroorzaakt het abortusmedicijn het afbreken van het baarmoederslijmvlies en een falende placenta, feitelijk het sterven van de baby door zuurstofgebrek en voedingstoffen.

 

De AbortusPilStopper geeft vrouwen een kans van gedachten te veranderen nadat zij met een chemische abortus zijn begonnen.

 

Het protocol voor de AbortusPilStopper is werkzaam doordat men de moeder extra progesteron geeft nadat ze het eerste chemische abortusmiddel mifepristone heeft ingenomen. Dit moet starten tot 72 uur na inname van de eerste pil.

 

Mitchell D. Creinin, MD, is aborteur en is bezoldigd consultant voor DANCO Laboratories, de fabrikant van mifepristone, het eerste chemische abortusmedicijn. Hij is de belangrijkste auteur en voornaamste onderzoeker in deze studie, en was vroeger betrokken bij klinische proeven met de RU-486 abortuspil bij het Magee Women’s Hospital dept. of OB/GYN Pittsburgh, PA.

Er zijn 24 vrouwen overleden na het gebruik van mifepristone, maar toch vindt men deze abortuspil niet gevaarlijk.

https://www.fda.gov/media/112118/download

 

In 2019 werd er een studie gedaan onder 10 vrouwen – (12 schreven zich in, 2 haakten af)

Nadat ze mifepristone hadden ingenomen, dat progesteron receptoren bindt en remt, kregen de deelneemsters óf behandelingen met progesteron teneinde hun kinderen te redden … óf ze kregen een placebo. De studie, in willekeurig 2 groepen verdeeld:

 

  1. placebo groep
  2. vrouwen die progesteron kregen (APR)

 

werd vroegtijdig beëindigd als gevolg van zogenaamde zorgen omtrent de veiligheid. Maar een gedetailleerder uitwerking van hun gegevens vertelt een heel ander verhaal.

 

Van de 3 vrouwen die te maken kregen met ernstige vaginale bloeding en per ambulance naar het ziekenhuis moesten worden vervoerd:

 

2 van de 3 patiënten bleek afkomstig uit de PLACEBO groep

Dat is 40% met een substantiële bloeding door mifepristone ALLEEN.

Voor de 2 vrouwen uit de PLACEBO groep was een urgente ingreep noodzakelijk om het bloeden te laten stoppen – een moest een bloedtransfusie ondergaan.

 

De 3e patiënt, een vrouw die progesteron (APR) ontving – haar bloeding hield vanzelf op, er was geen chirurgische ingreep of bloedtransfusie nodig. 3 uur durende bloeding, geen interventie nodig.

Dit komt uit op een bloedingspercentage van 20% – dus feitelijk zou progesteron een verdubbeld BESCHERMEND effect hebben tegen bloedingen (al gaat het hier om kleine aantallen).

 

Deze bevindingen zijn consistent met wat er bekend is over mifepristone, namelijk dat het risico op bloedingen van de baarmoeder significant toeneemt, als gevolg van de fysiologische effecten van vaatverwijding en remming van platelet aggregation.

 

Uit de studie bleek dat progesteron werkzaam was bij het omkeren van de effecten van mifepristone, de eerste abortuspil, dus kwam het beter uit om het onderzoek stop te zetten en te weigeren om toe te geven dat de abortuspil het probleem is.

 

……………….

 

80% succesvol

 

Van de 5 vrouwen in de APR behandelingsgroep, hadden 4 een gezonde zwangerschap (aangeduid als: ‘gestational cardiac activity’), gecontroleerd 2 weken na het innemen van mifepristone. Dat is een succes percentage van 80%!

 

In de placebo groep ontwikkelde zich bij 2 vrouwen de zwangerschap verder (40%).

 

Zou dit de reden zijn waarom ze het onderzoek niet wilden afronden”? Het liet namelijk zien dat toedienen van progesteron (APR) resulteerde in een VERDUBBELING van de kans voor een vrouw om haar ongeboren kind te redden nadat zij begonnen is met een medische abortus.

 

Men moet op zoek gaan naar het juiste antwoord op de gestelde vraag, niet naar het antwoord dat de onderzoeker wenst te vinden.

Zijn studie toonde aan dat progesteron voor het redden van een zwangerschap een effectieve optie is voor vrouwen die van gedachten veranderen na het innemen van mifepristone.

 

………….

 

De vooringenomenheid van Creinin’s  onderzoeksteam

 

De studie werd bekostigd door de fabrikant van de abortuspil, DANCO Laboratories.

Mitchell D. Creinin, MD, is aborteur en is bezoldigd consultant voor DANCO Laboratories, de fabrikant van mifepristone, het eerste chemische abortusmedicijn.

Hij is de hoofd auteur en de hoofdonderzoeker in de studie en was voorheen betrokken bij klinische proeven met de RU-486 abortuspil bij Magee-Women’s Hospital dept, of OB/GYN Pittsburg, PA.

Dr Creinin erkende in een studie dat hij ‘consultant is bij DANCO Laboratories’.

Creinin ontvangt een honorarium van DANCO.

Hij verzorgt ‘telefonische consulten met derden” voor DANCO.

De sponsor van Creinin’s studie wordt bekostigd door Packard Foundation, een van DANCO’s belangrijke financiële investeerders.

Creinin is mede oprichter van het Genootschap voor Family Planning – zijn missie is het ondersteunen van abortusonderzoek, gefinancierd door de Packard Foundation, een grote investeerder in DANCO.

Auteur Laura Dalton staat vermeld als “Chief Medical Officer” bij Planned Parenthood Mar Monte’s raad van bestuur.

Auteur Rachel Stewart, MD is verbonden aan FPA Women’s Health, die abortussen uitvoert.

De studie werd gesponsord door de Universiteit van Californa-Davis en het Genootschap voor Family Planning, beide met sterke banden met abortus.

 

 

 

 

 

Andere studies

 

a.            Artikel 24 februari 2015

 

http://www.americanthinker.com/blog/2015/02/when_mom_changes_her_mind_reversing_pill_abortions_in_progress.html

De beste statistieken over medische abortussen verkrijgt men vanuit Finland dat beschikt over een nationaal gezondheidssysteem met gelinkte medische verslagen die n auwkeurig complicaties bij abortus weergeven, We zien dat maar liefst 20% van medische abortussen resulteren in bloedingen, infectie, achtergebleven (?) weefsel en andere ernstige problemen.

 

b.            Meta-analysis of 12 studies

Studie laat zien dat de overlevingskans van een embryo zonder toevoeging van progesteron tussen 23.3% – 25% is. ”Embryo Survival after Mifepristone: A Systematic Review of the Literature” is hier te lezen:

https://www.abortuspilstop.nl/doc/study_embryo_survival_after_mifepristone.pdf

Het verscheen in Issues in law and medicine.com volume 32 nr 1 Spring 2017.

http://issuesinlawandmedicine.com/product-category/spring-2017/

 

c.            Nieuwe studie 2018

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30831017/

https://issuesinlawandmedicine.com/wp-content/uploads/2019/10/Delgado-Revisions-FINAL-1.pdf

Een nieuwe studie van 2018: ‘een serie van 754 casussen van geobserveerde patiënten’.

Deze vrouwen die besloten het medische abortusproces om te keren na inname van mifepristone, maar voor innemen van de het tweede medicijn van het protocol, misoprostol.

https://pregnancyhelpnews.com/study-yes-women-can-stop-in-progress-chemical-abortion-with-life-saving-protocol

Een reddingspercentage van 64-68% wanneer een vrouw het door de arts voorgeschreven progesteron gebruikt binnen 72 uur na inname van de eerste abortuspil.

‘Uit de studie bleek ook geen enkele toegenomen risico van aangeboren afwijkingen of vroegtijdige geboorten’.

 

Progesteron

 

 

Veklaring risico’s APR progesteron

 

statement progesteron risks APR
statement progesteron risks APR

Verklarking NaPro technologie progesteron door Dr Thomas Hilgers

 

statement progesteron NaPro technolgoy Dr Thomas Hilgers
statement progesteron NaPro technolgoy Dr Thomas Hilgers

Mifepristone

 

Verklaring percentage aangeboren afwijkingen ACOG

http://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2014/03000/Practice_Bulletin_No__143___Medical_Management_of.40.aspx

 

Het Amerikaans congres van Verloskundigen en Gynaecologen (ACOG) in hun Praktijk Bulletin nr 143, van maart 2014 (en in 2016 bijgewerkt) vermeldt:

“Er is tot op heden geen bewijs van teratogene effecten afkomstig van mifepristone”.

 

Met andere woorden, het blijkt niet dat mifepriston aangeboren afwijkingen veroorzaakt.

 

Foto ACOG: ‘Geen bewijs tot op heden van teratogeen effect van mifepristone’.

 

Teratogeen = verband houdend met of veroorzaakt misvormingen van een embryo of foetus

 

ACOG statement birth defect rate
ACOG statement birth defect rate

 

Bij vaginaal gebruik in het eerste trimester van de zwangerschap is tot nu toe geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen gevonden (Informatorium Medicamentorum 2017, blz 671).

 

 

Effecten synthetische progresteron zijn inclusief mannelijke hormooneffecten (zie foto APR). Afwijkingen verband houdend met methotrexate houden wel abnormaliteiten in (zie foto ACOG). Ook wel met de TWEEDE abortuspil misopristol (foto ACOG).

Opmerking: De AbortusPilStopper gebruikt dit synthetisch progesteron niet.

 

 

d.         Eerste studie

Oorspronkelijke studie van de eerste 7 omkeringen https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23191936

 

Inmiddels zijn ruim 4000 baby’s gered door abortuspilstopper.

 

Juridisch

MEDISCHE RAAD LAAT ZAAK VALLEN TEGEN ABORTUSPILSTOPPER ARTS DIE VROUWEN HIELP BABY’S IN GROOT-BRITTANNIË TE REDDEN

https://gript.ie/medical-council-drops-case-against-abortion-pill-reversal-doctor-who-helped-women-save-babies-in-britain

 

MARCH 6, 2022   

 

The General Medical Council (GMC) in Britain has dropped its case against a pro-life doctor who was banned from providing abortion pill reversal treatment (APR) using the hormone progesterone. The case had been instigated by an abortion provider but no evidence was subsequently found to back the charges against the doctor.

 

Irish-born consultant cardiologist, Dr Dermot Kearney, started providing APR treatment – for free – after connecting with a pro-life organisation and witnessing a significant demand from women experiencing regret after taking the first abortion pill, mifepristone.

 

Dr Kearney told Gript that providing APR therapy has been ‘the most rewarding thing I’ve ever done’. Pro-life group advocating for “better choices” for women have welcomed the GMC’s decision, saying that women should have the right to chose to reverse the effect of the first abortion pill and continue with their pregnancy.

 

The GMC dropped the case against Dr Kearney, acknowledging that there was no prospect of finding any evidence to support any of the ten allegations which were made against the pro-life doctor.

 

As reported by Gript, in May 2020, Dr Kearney was banned from providing emergency abortion pill reversal therapy (APR), a procedure which involves administering the natural hormone, progesterone, which can be safely given to pregnant women who have taken the first of two abortion-inducing pills in an effort to block the effect of the first abortion pill.

 

According to abortion provider, BPAS, “The abortion pill is in fact two medicines. The first medicine ends the pregnancy and is named mifepristone. It works by blocking the hormone progesterone. Without progesterone, the lining of the uterus breaks down and the pregnancy cannot continue.

 

The second medicine, misoprostol makes the womb contract, causing cramping, bleeding and the loss of the pregnancy similar to a miscarriage.

 

Abortion Pill Reversal involves  administering progesterone after the first abortion pill has been taken  – which helps to undo the effect of mifepristone and can help to ensure the unborn child survives.

 

The Daily Mail today said that, in just 12 months, Dr Kearney had helped three women reverse the effect of the first abortion pill, and that he “became a saviour to them and their babies”.

 

“Indeed, the babies’ doting parents will forever be indebted to this softly spoken Irishman, who they describe as a lifesaver,” the paper reported. One woman said of him: “to find there was such kindness in the world was phenomenal. It felt so selfless I cried”.

 

Marie Stopes International (MSI), a prominent UK abortion provider, claimed that Dr Kearney inappropriately prescribed the hormone to a patient for “a use not backed by evidence” whilst “failing to present a balanced picture of its benefits and risks”. MSI also made the claim that Dr Kearney “imposed his anti-abortion beliefs” on a patient, something which he strenuously denied.

 

But the abortion provider’s case against Dr Kearney began to fall apart when a vulnerable woman who was helped by the pro-life doctor told the Medical Council that she felt ‘scared and pressured’ by Marie Stopes who called and emailed her trying to gather evidence against Kearney, the Daily Mail reported.

 

In a statement to the GMC, the women said Dr Kearney was ‘professional, kind and compassionate’, in contrast to the abortion providers made her feel “scared and pressured” at a time when she was “vulnerable and ill”.

 

‘I feel that Marie Stopes are to blame for what has happened to me and I do not wish to be used by them in some sort of complaint against Dr Dermot,” she said.

 

Speaking to Gript, Dr Kearney said he got involved in administering the APR treatment shortly after the first lockdown in the UK after being informed that women were looking for the service through the Abortion Pill Rescue Network, which is a project hosted by pro-life organisation Heartbeat International.

 

The network describes APR treatment as “a last chance to choose life.”

 

The Abortion Pill Rescue Network explains: “From the moment a woman takes the abortion pill, she has about 72 hours to change her mind and save her baby. The Abortion Pill Rescue Network, through Option Line’s 24/7 contact center, answers more than 150 mission-critical calls a month from women who regret their abortion decision. Statistics show that more than 3,000 lives have been saved (and counting) through the abortion pill reversal protocol.

 

“Seeking a last chance to choose life for their little ones, women can reach out to the Abortion Pill Rescue Network and be connected with a local medical provider who starts the Abortion Pill Reversal Process”, they say.

 

The women desperate to save their pregnancies often contact pro-life doctors through searching ‘abortion pill reversal’ on Google if they experience instant regret after taking the first abortion pill. 

 

Last year, Dr Kearney was banned from providing the treatment for up to 18 months by an Interim Orders Tribunal, following a referral from the General Medical Council (GMC).

 

Dr Kearney challenged the decision to ban him from providing the treatment and was supported in doing so by the Christian Legal Centre. The case was set to be heard at the Royal Courts of Justice on Thursday 24th February, but the GMC then dropped the case. Speaking with Gript ahead of the hearing, Dr Kearney said that he was “very hopeful about the outcome.”

 

“All the evidence is on our side,” he said. 

 

Dr Kearney’s lawyers argued that the interim order against him should never have been made, and should now be discharged.

 

They also argued that the general dispute about the safety and ethics of APR therapy was outside of the GMC’s remit and that the evidence against Dr Kearney failed to demonstrate a real risk of impairment of fitness to practise. Dr Kearney’s legal team maintained throughout that the measures enforced were disproportionate and that the evidence does not demonstrate that the conditions are necessary to protect the public.

 

CASE DROPPED

 

The General Medical Council dropped the case before it reached the High Court as it was argued that there was no prospect of finding any concrete evidence to support any of the ten allegations which were made against the doctor.

 

It was described as “a huge victory” for the pro-life doctor, the broader pro-life movement and APR treatment” by supporters in Britain and Ireland.

 

The GMC has now asked the Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) to revoke the conditions which banned Dr Kearney from providing progesterone to pregnant women seeking to block the early abortion pill, and this was done on Friday 18th of February.

 

“There is no doubt that the threat of a High Court hearing forced them to act fast,” Dr Kearney told Gript. The GMC then quickly relented. Dr Kearney added that even the GMC’s own expert witness in the case was “largely supportive of APR in practise.”

 

Dr Kearney now hopes to have the service up and running again in the near future, telling us he hopes the outcome of the case will set a precedent across the world and validate the legitimacy of APR treatment.

 

On its website, the Medical Practitioners Tribunal Service (the tribunal service for doctors in the UK which makes independent decisions about whether doctors are fit to practise medicine), states that the order against Dr Kearney has been revoked. The interim conditions imposed on the doctor have also been revoked, the MPTS states.

 

‘THE MOST REWARDING THING I’VE EVER DONE’

 

Speaking to Gript shortly ahead of the decision, Dr Kearney said that providing the abortion pill reversal treatment to women in crisis has been the most rewarding part of his entire medical career which has spanned over 20 years.

 

Explaining why he decided to offer the chance for women to block the effects of the abortion pill and potentially save their babies, he told us: “I did this because I could clearly see that the need and the demand was there. It is the most rewarding thing that I’ve ever done.” He adds that the evidence to back up the safety of the treatment is there – progesterone has been used for decades to safely treat women at risk of miscarriage – and he provided a service that so many women in the UK, where medical abortion is the most common form of abortion, wanted.

 

‘THE NEED AND THE DEMAND WERE THERE’

 

“The need was there and the demand was there. The motivation was the need and the desperation of women who regretted this decision, and the fact there was nobody else offering this,” he said.

 

Responding to MSI’s claims, he also told us: “I never tried to push my pro-life beliefs on anyone, and I only ever talked about being a Catholic when one of the women asked me about my faith even though MSI tried to turn this into a purely religious issue from the start,” Moreover, he says: “I didn’t try to persuade women otherwise; I simply offered them a choice.”

 

Although Dr Kearney expresses huge joy that he has been able to save the lives of 20 babies, some of whom he has been able to meet, he is critical of the ban imposed on him for providing the treatment, stating that he believes lives have been lost directly because of it.

 

“32 babies that we know of have been saved [by Dr Kearney and another female pro-life doctor offering the treatment] in the UK. However, since I was banned from providing this service, Heartbeat International has told me there have been 160 calls; 7 of those from Ireland, where women sought APR treatment. Although they were called back by the APR helpline, they were not able to be helped.”

 

He stresses that providing progesterone is not guaranteed to work, and adds that the hardest part of providing the treatment is seeing it fail in some cases.

 

“Prompt treatment is the key thing here, and will increase success rates. Whilst we cannot promise APR will allow the baby to stay alive in all cases, it has a 55% rate so far in the UK, and that figure is as high as 70% in some US states.”

 

He ventures that the success rate is probably higher in the US owing to the fact that there is greater public awareness about the treatment, and it is even mandatory to tell women about APR in some US states. He adds that “the data has grown stronger and stronger” surrounding the safety of the treatment.

 

The success of the treatment also depends on the gestation and health of the woman, he says.

 

Dr Kearney told us that claims that the treatment is unsafe are categorically untrue, and added that his case raises uncomfortable questions for abortion providers.

 

“It’s a complete myth that this treatment is unsafe, and I hope that my case will raise awareness that this is not the case.”

 

“The problem with this going to court [for those who sought to ban APR] was the lack of evidence but also the fact that it shows women change their minds after abortion, and it raises uncomfortable questions for abortion providers. It also shows that women are not fully informed about the options open to them; most women don’t want to have an abortion but feel as though they have no other choices. Studies, for instance, are out there which show that women can be coerced into abortion by a family member of partner more than 60% of the time.”

 

WHAT NEXT?

 

He says the breakthrough decision in the UK will have “major ramifications” across the world, including in many European countries, in Russia, and in commonwealth Canada where the abortion pill reversal treatment has also faced scrutiny.

 

Now, Dr Kearney hopes that the positive outcome will lead other doctors to get involved in providing a service which he says is desperately needed. He says that abortion providers and the NHS on a broader scale are doing an “injustice” to women for not raising awareness about the possibility of being able to reverse the effects of the first abortion pill to deliver a healthy baby.

 

The NHS doctor says that during his time providing the treatment, women have told him first-hand that abortion providers and NHS trusts told them there was no such thing as abortion pill reversal. He believes this needs to change, and that, in light of the decision, NHS trusts and abortion providers should face a legal mandate to tell women that abortion pill reversal therapy exists – and as his case has proven, is safe and effective for both mother and baby, despite claims to the contrary by campaigners and journalists in the UK, Ireland, and across the world. 

 

The Life Institute, which has produced several campaigns raising awareness of Abortion Pill Reversal, said the result was a “victory” for women and babies. “Dr Kearney is a hero to these women because he offered them a real choice: a safe alternative to abortion. Anyone who says women need choices should be welcoming this news,” they said. “Now the Department of Health in Ireland needs to start offering women this choice also. We know that women in Ireland are looking for Abortion Pill Reversal, and that choice must be respected.”

 

POSTED IN WORLD NEWS